Perbincangan dan Penggenalan Kepada Service Learning (SL)

28 Ogos 2018 | Aktiviti Terkini

Selasa, 27 Ogos 2018 yang lalu PI Sg Bandung mengadakan satu mesyuarat tentang service learning. Tujuan mesyuarat tersebut adalah bagi membuat kertas kerja mengenai Service Learning yang oleh dillakukan kepada komuniti setempat PI Sg Bandung. Staff PI menerangkan terlebih dahulu mengenai apa yang berkaitan dengan service learning bagi memudahkan penduduk faham mengenai program tersebut.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali